Téks Panumbu Catur

Conto Téks Panumbu Catur dina Acara Ngadeuheuskeun Pramuka di Sakola dina Raraga Ningkatkeun Kualitas Pendidikan

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji sinareng sukur sumangga urang sami-sami sanggakeun ka Hadirat Allah SWT kalayan rahmat sareng magfirat ti manten-Na urang tiasa ruing mungpulung dina ieu riungan kalayan kawilujengan.

KAMPUNG NAGA


Kampung Naga perenahna aya di Desa Néglasari Kecamatan Salawu kabupatén Tasikmalaya. Daerah nu aya dina ketinggian rata-rata 500 m ti permukaan laut, hawana tiis dina suhu rata-rata 21,5-23 derajat celsius. Angka curah hujan rata-rata nepi ka 3.468 mm unggal taun.

WAWACAN MAHABARATA

WAWACAN MAHABARATA
A. Deskripsi Data Wawacan

Carita Siliwangi, Kian Santang Jeung Kembang


Siliwangi geus tilar dunya, henteu tilem, teu robah jadi maung atawa nu mistik lain na. Siliwangi jalma biasa, raja pajajaran, bangsa manusa, nu pernah hirup di alam dunya, mingpin tatar Sunda. Boga batur deukeut ngarana Santang, pamingpin nagri sancang, bangsa jin, lain bangsa manusa, nepi ka ayeuna aya keneh, lain sakti, tapi geus fitrahna sakabeh bangsa jin umurna leuwih panjang.

Biantara Basa Sunda Paturay tineung wawakil kelas XI


BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM
Anu dipihormat, Bapa Pupuhu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi,
Anu dipihormat, Bapa Pupuhu Komite Sakola SMAN 2 Kota Sukabumi,
Anu dipihormat, Bapa pupuhu Sakola SMAN 2 Kota Suabumi,
Bapa sareng ibu guru SMAN 2 Kota Sukabumi nu kusim kuring dipihormat, 
Bapa sareng ibu para sepuh murid-murid anu kusim kuring dipihormat,
sadaya akang-tétéh kelas XII  anu ku simkuring dipikareureus tur dipiasih. 

Conto Biantara Basa Sunda 9

Assalamualaikum wr. Wb
Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu
Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat.

Conto Biantara Basa Sunda 8

Puji sareng sykur urang sanggakeun ka Allah anu maha agung dina dinten ieu urang tiasa ngariung patepung lawung, salawat sareng salam mugi tetep ngocor ka kanjeung Nabi Muhammad SAW sareng ka kaluwargina katut kopara sohabatna anu gaduh kamuliyaan, teu hilap ka sadaya umatna…Amin..

Conto Biantara Basa Sunda 7

Assalamu’alaikum w. w.
Ibu guru anu ku simkuring dipihormat. Teu kalangkung rerencangan sadayana. Langkung ti payun, mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti Nu Mahaangung, margi mung barokah sareng rohmat mantenna urang tiasa ruing mumpulung dina kasempatan ieu.

Conto Biantara Basa Sunda 6

Assalamualaikum wr wb
Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat.
Para wargi anu ku simkuring dipikahormat.

Conto Biantara Basa Sunda 5

Assalamualaikum.wr.wb
Bapa/ ibu guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, sateuacana hayu urang panjatkeun puji sareng sukur ka gusti Alloh nu maha Esa, anu tos masihan rohmat sarta hidahyana ka urang sadayana. Ku kituna ayeuna urang tiasa ngumpul di tempat ieu.

Conto Biantara Basa Sunda 4

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Bismillahirohmaanirrohin

Bapak kepala sekolah, bapak, ibu guru anu ku simkuring dipihormat, rerencangan anu ku simkuring dimulyakeun.

Puji sinareng syukur urang sanggahkeun ka gusti Allah nu maha suci, margi urang sadaya tiasa kempel dina ieu acara. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dugi ka para sohabatna, para tabii’n tug dugi ka urang sadayana anu nganut ka mantenna.

Conto Biantara Basa Sunda 3

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh


    Alhamdulillahi robbil ‘alamin. Wassholatu wassalamu ‘ala Muhammadin. Wa’ala alihi washohbihi azma’in. Amma ba’du
    Bapa-bapa, ibu-ibu anu dipihormat tur dipiajrih ku sim kuring.
    Teu kakantun hadirin anu dimulyakeun ku Alloh SWT.

Conto Biantara Basa Sunda 2

Assalamualaikum wr wb

Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat.

Conto Biantara Basa Sunda 1

Assalamualaikum Wr. Wb
Wilujeng Enjing Sadayana.

Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan, siswa kelas X nu dipikacinta.

UPACARA ADAT PATURAY TINEUNG KELAS XII

UPACARA ADAT PATURAY-TINEUNG SISWA KELAS XII 

PROLOG
Poe ieu dina patok nu muka, dina lalampahan hirupkumbuh anu tangtu, urang miang pada-pada nangtukeun jalan sorangan,memeh langkah dina jalan kabagjaan, urang kebat, asa kamari urang nyuprihpangarti, kiwari nu ngancik naati sanubari baris kapipit kaala hasilna ngajadibukti, memeh tetep ngiles pinuh kareueus hayu urang bandungan

RUPA-RUPA LEUMPANG

(Pangdeudeul pangajaran basa Sunda)

Boyot                    = leumpang kendor bangun beurat awak.

Déog/péngkor  =leumpang dingdet lantaran suku nu sabeulah rada pondok.
Dohot-dohot     = leumpang lalaunan bari semu dodongkoan cara peta nu ngadodoho.
Égang/égol         = leumpang cara budak nu anyar disunatan lantaran bisul dina palangkakan, jsté.
Gonjléng             = leumpang awéwé bari  ngobah-ngobahkeun awak, haying narik perhatian lalaki.
Ingkud-ingkuan/jingkrung = leumpang teu bener lantaran nyeri suku, jsté.
Jarigjeug/jumarigjeug = leumpang bari semu rék labuh (biasana jalma nu geus kurang tanaga atawa nu kakara hudang gering).

Kisi-Kisi UKK Basa Sunda Kls XI 2013

a.     Sajarah wayang/Carita Wayang
b.    Sajarah Pandawa jeung Kurawa
c.     Déwi Setiawati, Dewi Gandari, Madrim, Kunti, Pandu, Destarata, Abiasa, Parasara jst.
d.    Tokoh2 dina carita wayang budak buncir
e.     Alat2 kasenian dina Kasenian wayang

Kelas XII Sisindiran (Puisi Buhun)

Sisindiran

Sisindiran téh asalna tina kecap sindir, anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun, henteu togmol

Kelas XI, Wayang Golek

Wayang Golék

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas basa Sunda
Wayang Golék téh hiji seni pintonan wayang nu mangrupa bonéka tina kai nu dipaénkeun ku dalang, nu kawentar tur populér pisan di Tatar Sunda.